Τετρακτύς Εκτύπωση E-mail
Ανοίγματα - Ανοίγματα

Τετρακτύς
Το άνοιγμα Τετρακτύς, με σαφείς αναφορές στην πυθαγόρεια θεωρία των αριθμών αλλά και στο καββαλιστικό Τετραγράμματον, είναι ένα πολύ ισχυρό άνοιγμα καθώς οι θέσεις του αναφέρονται σε δυνάμεις που λειτουργούν δημιουργικά ή καταστροφικά στη ζωή μας, άρα οι πληροφορίες που μπορεί να μας δώσει είναι πολύτιμες για την αυτογνωσία και την πορεία μας στη ζωή.

Το άνοιγμα Τετρακτύς δεν ενδείκνυται για γρήγορα, καθημερινά ανοίγματα. Είναι προτιμότερο να το χρησιμοποιήσετε σαν εργαλείο σκέψης και προβληματισμού για να καταλάβετε σε βάθος τον τρόπο που ενεργείτε και πορεύεστε. Μη βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα από τα φύλλα που θα πέσουν. Σημειώστε τα σε ένα χαρτί, διαβάστε τις ερμηνείες τους και δώστε χρόνο στον εαυτό σας να κατανοήσει τα μηνύματα που προκύπτουν από τον συνδυασμό των χαρτιών. Μην σταθείτε στις πρακτικές ερμηνείες κάθε φύλλου αλλά εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να σκεφτείτε τις έννοιες και τις ενέργειες που αντιπροσωπεύουν. Η Τετρακτύς μπορεί να σας ωφελήσει όχι τόσο σε επίπεδο προβλέψεων, όσο στο χτίσιμο ενός καλύτερου και υγιέστερου εαυτού.

Οι θέσεις στο άνοιγμα Τετρακτύς έχουν ως εξής:

 
1. Η κατάσταση σήμερα
alt
 
2. Το φύλλο του Φωτός
alt
3. Το φύλλο του Σκότους
alt
6. Ο Καταστροφέας
alt
5. Ο Συντηρητής
alt
4. Ο Δημιουργός
alt
10. Γη
alt
9. Νερό
alt
8. Αέρας
alt
7. Φωτιά
alt


Η πρώτη θέση αποτελεί την βασική πρόταση συλλογισμού για ολόκληρο το άνοιγμα.
Οι θέσεις στη δεύτερη σειρά αποτελούν ενδείξεις για τις εξωτερικές επιρροές που προκύπτουν από τις ενέργειες του ατόμου.
Οι θέσεις στην τρίτη σειρά είναι συμβουλευτικές και αντιπροσωπεύουν τις δυνάμεις που πρέπει να επιστρατεύσει το άτομο για να βελτιώσει τη ζωή του.
Οι θέσεις στην τέταρτη σειρά αποτελούν συμβολισμούς των τεσσάρων φυσικών στοιχείων του Πυθαγόρα και δίνουν πληροφορίες ξεχωριστά για κάθε τομέα της ζωής που αντιπροσωπεύεται από τα σύμβολα αυτά.

Θέση 1: "Η κατάσταση σήμερα". Αναφέρεται στο βασικό ζήτημα του ανοίγματος. Το φύλλο που θα εμφανιστεί σε αυτήν την θέση είναι αυτό που δίνει τον γενικό τόνο στο άνοιγμα και αποτελεί την αρχική βάση συλλογισμού.
Θέση 2: Το φύλλο του Φωτός. Αναφέρεται στη θετική ενέργεια στη ζωη ενός ανθρώπου. Αντιπροσωπεύει ό,τι κινητοποιεί, εμπνέει και καθοδηγεί το άτομο. Είναι θετική θέση και αποκαλύπτει όχι μόνο τις προθέσεις του ατόμου αλλά και το πώς αυτές επιστρέφονται στον κόσμο, πώς γίνονται αντιληπτές και χρήσιμες σε σχέση με τους άλλους.
Θέση 3: Το φύλλο του Σκότους. Αναφέρεται στην αρνητική ενέργεια στη ζωή ενός ατόμου, κυρίως με τη μορφή εξωτερικής αντίδρασης στις πράξεις του. Είναι μία θέση που αποκαλύπτει τα εμπόδια και τις δυσκολίες που προέρχονται από το περιβάλλον αλλά και από τη ροή των γεγονότων.
Θέση 4: Ο Δημιουργός. Η θέση αυτή αναφέρεται στις δημιουργικές δυνάμεις που πρέπει να επιστρατεύσει το άτομο για να βελτιώσει τη ζωή του. Συμβολίζει αυτό που πρέπει να γεννηθεί, να δημιουργηθεί από το ίδιο το άτομο για να υπάρξει πρόοδος.
Θέση 5: Ο Συντηρητής. Η θέση αυτή αναφέρεται στις δυνάμεις συντήρησης στη ζωή μας. Συμβολίζει αυτό που πρέπει να συντηρηθεί, να προστατευθεί, να μείνει ίδιο καθώς λειτουργεί ωφέλιμα για το άτομο.
Θέση 6: Ο Καταστροφέας. Η θέση αυτή αναφέρεται στις ανατρεπτικές δυνάμεις και συμβολίζει αυτό που πρέπει να "καταστραφεί", αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουμε στη ζωή μας για να προχωρήσουμε μπροστά.
Θέση 7: Φωτιά. Το στοιχείο της Φωτιάς συμβολίζει τη δημιουργία, την επέκταση, τη φιλοδοξία και την ισχυρή θέληση. Η θέση αυτή αποσαφηνίζει τις επιθυμίες και υποδεικνύει με ποιο τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε την πρόοδο στους παραπάνω τομείς.
Θέση 8: Αέρας. Το στοιχείο του Αέρα συμβολίζει το νοητό κόσμο, τη σκέψη, τις αντιλήψεις και τις στρατηγικές που ακολουθούμε για να κατακτήσουμε αυτό που θέλουμε. Η θέση αυτή συμβολίζει τον τρόπο σκέψης που διαμορφώνει τη στάση μας και μπορεί να υποδείξει ποιες νοοτροπίες μας είναι ωφέλιμες και ποιες λειτουργούν ανασταλτικά στη ζωή μας.
Θέση 9: Νερό. Το στοιχείο του Νερού συμβολίζει τον συναισθηματικό κόσμο του ατόμου. Η θέση αυτή αφορά όχι μόνο στα συναισθήματα αλλά και στον τρόπο που δομούνται οι σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Μπορεί να υποδείξει αν το άτομο αυτο-παγιδεύεται συναισθηματικά αλλά και με ποιο τρόπο μπορεί να επιτύχει τη συναισθηματική ισορροπία.
Θέση 10: Γη. Το στοιχείο της Γης συμβολίζει την υλική πλευρά της ζωής. Η θέση αυτή αφορά στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα υλικά αγαθά. Μπορεί να υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι υλικές απολαύσεις και απολαβές μπορούν να μας προσφέρουν την ευκαιρία ανέλιξης και σε πνευματικό επίπεδο, μέσω της ορθής χρήσης των πόρων που διαθέτουμε ή μέσω της αλλαγής του τρόπου που βλέπουμε το χρήμα, την εξασφάλιση και την απόκτηση αγαθών.Παράδειγμα


Στο παράδειγμα αυτό δεν υπάρχει ερώτημα καθώς η Τετρακτύς είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται σαν εργαλείο σκέψης κα προβληματισμού, όπως γράψαμε παραπάνω και όχι για να απαντήσουμε σε καθημερινά ερωτήματα.
         
1. Η κατάσταση σήμερα /Δύο Σπαθί
alt
         
3. Το φύλλο του Σκότους / Ρήγας Σπαθί
alt
2. Το φύλλο του Φωτός /  Δύναμη 
alt
6. Ο Καταστροφέας / Εφτά Κούπα
alt
5. Ο Συντηρητής /  Αυτοκράτορας
alt
4. Ο Δημιουργός /  Ερημίτης
alt
10. Γη / Πύργος
alt
8. Αέρας / Έξι Κούπα
alt
7. Φωτιά /  Τρελός
alt


 

Ερμηνεία

Το βασικό ζήτημα αυτή τη στιγμή στη ζωή σας αφορά στην ανάγκη ισορροπίας και συμφιλίωσης με το περιβάλλον σας αλλά και με τον ίδιο σας τον εαυτό. Το Δύο Σπαθί στην πρώτη θέση συμβολίζει την προσωρινή ανακωχή που δίνει την ευκαιρία να βρεθούν οι λύσεις και να διευθετηθούν οι καταστάσεις με τον καλύτερο τρόπο. Προσέξτε όμως την απεικόνιση της γυναίκας: έχει τα μάτια της δεμένα και σταυρώνει τα ξίφη που κρατάει πάνω από το μέρος της καρδιάς. Καθώς η θέση στην οποία έπεσε το Δύο Σπαθί αποτελεί την αρχική βάση συλλογισμού σε αυτό το άνοιγμα, αφιερώστε λίγο χρόνο να αναλογιστείτε για τα εξής: Είστε διατεθειμένοι να κάνετε έντιμους συμβιβασμούς και να παραβλέψετε κάποια πράγματα ούτως ώστε να επιτευχθεί κάποια συμφιλίωση; Μπορείτε να επιβληθείτε στα συναισθήματά σας και να κάνετε οδηγό σας μόνο τη λογική για να λύσετε τα προβλήματα; Πόσο ανοιχτοί είστε στο να εκφράσετε, να ακούσετε ή να παραδεχθείτε την αλήθεια; Με ποιο τρόπο διαχειρίζεστε τα αντιφατικά και αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματά σας; Με τι υλικά χτίζετε τις ισορροπίες σας; Μήπως βιάζεστε να επιτευχθεί η ειρήνη με αποτέλεσμα αυτή να καταρρέει γρήγορα; Σκεφτείτε σφαιρικά το ζήτημα της ισορροπίας.

Η Δύναμη στη θέση του Φωτός υποδεικνύει ότι η αυτοσυνείδησή σας όσο αφορά τις αρνητικές πλευρές του χαρακτήρα σας, είναι υψηλή. Γνωρίζετε όχι μόνο τι είναι αυτό που σας ενοχλεί και σας καταπιέζει, αλλά και ποιες δικές σας συμπεριφορές βλάπτουν και πληγώνουν τους άλλους. Επιπλέον, έχετε την ικανότητα να επιβάλλεστε στον εαυτό σας αλλά και να διεκδικείτε ιδιαίτερα δυναμικά αυτό που θέλετε. Ξέρετε ότι οι υπερβολές δεν οδηγούν πουθενά, σε αντίθεση με τις επίμονες και σταθερές προσπάθειες. Όταν επιδεικνύετε εντιμότητα και θάρρος, σάς επιστρέφονται με τον καλύτερο τρόπο. Σκεφτείτε σχετικά με τη θετική πλευρά της επιβολής.

Ο Ρήγας Σπαθί στη θέση του Σκότους δείχνει ότι συχνά οι γύρω σας είναι απόλυτοι και κατηγορηματικοί, αδιάλλακτοι και δογματικοί. Δεν εννοούν να συντονιστούν μαζί σας ψυχικά και να σας καταλάβουν. Αντιθέτως, έχουν την τάση να σας κρίνουν πολύ αυστηρά και να σας κατακεραυνώνουν αν δεν εγκρίνουν τη συμπεριφορά και τη στάση σας. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να στηρίξετε τις θέσεις σας δείχνοντας παράλληλα σεβασμό και στις απόψεις των άλλων. Απομακρυνθείτε αν δεν αντέχετε την αφόρητη καταπίεση και κριτική που σας κάνουν αλλά μην πέσετε στην παγίδα να αποδείξετε σε κανέναν το πόσο δίκιο έχετε. Να έχετε κατά νου πως η αντίδραση και η διαφωνία, κατά πάσα πιθανότητα, δεν είναι προσωπική, αλλά σχετίζεται με τις ιδέες, τις αντιλήψεις και τις αρχές που έχει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του. Σκεφτείτε σχετικά με την αρνητική πλευρά της επιβολής.

Αυτό που χρειάζεται να κάνετε για να βελτιώσετε τη ζωή σας είναι να αναζητήσετε το βαθύτερο νόημα των επιδιώξεων και των στόχων σας. Ο Ερημίτης, το φύλλο της αναζήτησης και της ενδοσκόπησης στη θέση του Δημιουργού, συμβολίζει την απόλυτη ανάγκη να αποστασιοποιηθείτε, να αποσυρθείτε και να εκτιμήσετε ξανά από την αρχή όλες τις καταστάσεις. Χρειάζεστε ηρεμία και ησυχία για να ξαναβρείτε το νόημα της ζωής σας. Σκεφτείτε ξανά ποιος είστε, ποιες είναι οι ανάγκες και οι επιθυμίες σας και κατά πόσο αυτές ικανοποιούνται ή όχι. Αναλογιστείτε επίσης το θέμα της μοναξιάς. Τι είναι αυτό που σας κάνει να νιώθετε τόσο μόνοι ή και αποπροσανατολισμένοι; Μη φοβάστε να ξαναβρείτε τον πραγματικό σας εαυτό. Απολαύστε το μοναχικό ταξίδι μέσα σας. Επιτρέψτε στις νέες συνειδητοποιήσεις να φωτίσουν τη ζωή και το δρόμο σας, σαν το φανάρι που κρατά ο ηλικιωμένος άντρας της απεικόνισης για να βλέπει καθαρά πού πατάει. Και να θυμάστε: ο Ερημίτης επιστρέφει στον κόσμο μόνο όταν κατακτήσει τη νέα γνώση που του έλλειπε. Σκεφτείτε σχετικά με τη δημιουργική ποιότητα της απομόνωσης.

Ο Αυτοκράτορας, σύμβολο των δομών της εξουσίας και της πειθαρχίας, στη θέση του Συντηρητή υποδηλώνει ότι οι δομές που υπάρχουν ήδη στη ζωή σας (η δουλειά, η οικογένεια ή οτιδήποτε άλλο αποτελεί το σύστημα μέσα στο οποίο κινείστε) λειτουργούν θετικά και αποτελούν πράγματα που πρέπει να διατηρήσετε και να προφυλάξετε. Άλλωστε, οι δομές αυτές δημιουργήθηκαν για κάποιο λόγο και σήμερα εξακολουθούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες σας, όσο δεδομένες και να τις θεωρείτε. Επιπλέον, μη διακινδυνεύετε να χάσετε την εύνοια ατόμων σε θέσεις εξουσίας. Φροντίστε ώστε οι ευεργέτες σας να παραμείνουν στο πλευρό σας. Σκεφτείτε σχετικά με την θετική ποιότητα της συντήρησης.

Το Εφτά Κούπα στη θέση του Καταστροφέα υποδηλώνει ότι πρέπει να προσγειωθείτε το συντομότερο δυνατόν στην πραγματικότητα. Αυτό που πρέπει να αλλάξει στη ζωή σας για να επιτύχετε την πρόοδο είναι η τάση σας να καλλιεργείτε αυταπάτες σχετικά με την πραγματική σας κατάσταση ή με όσα συμβαίνουν γύρω σας. Μην ωραιοποιείτε τα πράγματα και μην τρέφεστε με ψευδαισθήσεις. Επιπλέον, συνειδητοποιήστε ότι δεν μπορείτε να τα έχετε όλα και μάλιστα ταυτόχρονα. Αν βρίσκεστε μπροστά σε δύσκολες επιλογές, σταματήστε να υπεραναλύετε όλα τα ενδεχόμενα και κάντε μία επιλογή χωρίς να φοβάστε ότι χάνετε κάτι άλλο, καλύτερο. Η φιγούρα στην απεικόνιση του φύλλου φαίνεται να διστάζει ν' απλώσει το χέρι προς τα κύπελλα που αιωρούνται, πολλά υποσχόμενα, στα σύννεφα. Η αναποφασιστικότητα και οι ενδοιασμοί λειτουργούν ανασταλτικά αυτή τη στιγμή στη ζωή σας. Αν δεν μπορείτε να επιλέξετε, εγκαταλείψτε. Σκεφτείτε σχετικά με τη θετική επιρροή του ρεαλισμού.

Στη θέση που συμβολίζεται από τη Φωτιά και αφορά στην επέκταση, τη δημιουργία και τις επιδιώξεις, εμφανίστηκε ο Τρελός, που με τα παρδαλά του ρούχα κι όλα τα υπάρχοντά του στριμωγμένα στο δισάκι του τραβάει χαρούμενος προς το άγνωστο. Αυτό το χαρτί συμβολίζει την ανάγκη να είστε περισσότερο ανοικτοί και ευέλικτοι μπροστά στις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Σκεφτείτε τη μέχρι σήμερα στάση σας. Πόσο φοβάστε το ρίσκο και τις αλλαγές; Μήπως μένετε καθηλωμένοι, σπαταλώντας τα ταλέτα και τις δυνατότητές σας, από φόβο μπροστά στο άγνωστο; Μήπως οι αμφιβολίες σας για τις χιλιάδες μικρές λεπτομέρειες απομυζούν την ενέργεια και την αισιοδοξία σας; Δείξτε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και μην επιδιώκετε να προ-εξασφαλίσετε το αποτέλεσμα για κάθε νέο πράγμα που προκύπτει. Μην αμαυρώνετε τον ενθουσιασμό με το φόβο. Σκεφτείτε σχετικά με την αρνητική επιρροή κάθε είδους εγγύησης στη ζωή.

Στη θέση που συμβολίζεται από τον Αέρα και αντιστοιχεί στο νοητό κόσμο, στις αντιλήψεις και τη νοοτροπία, το Έξι Κούπα σάς προτρέπει να ζήσετε περισσότερο στο σήμερα. Τα μικρά παιδιά στην απεικόνιση συμβολίζουν την παιδική ηλικία και τους δεσμούς μας με το παρελθόν. Αντί να αναπολείτε τις παλιές καλές ημέρες ή να ξύνετε παλιές πληγές, επικεντρωθείτε πειρσσότερο στις σημερινές δυνατότητες. Μην επιτρέπετε στις αναμνήσεις, καλές ή κακές, να σας κλέβουν το παρόν. Η κάθε μέρα είναι πολύτιμη για την απόκτηση νέων εμπειριών. Επιπλέον, το Έξι Κούπα σάς προτρέπει να δείξετε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους άλλους ανθρώπους. Ανοιχτείτε και προσφέρετε απ' την καρδιά σας και θα δείτε ότι υπάρχουν κι άλλοι καλοπροαίρετοι άνθρωποι έκει έξω. Σκεφτείτε σχετικά με τη σημασία και την αξιοποίηση της κάθε μέρας που περνά.

Στη θέση που συμβολίζεται από το Νερό και αντιστοιχεί στον συναισθηματικό κόσμο, το Δέκα Μπαστούνι με τον άντρα που με δυσκολία σηκώνει το βάρος του φορτίου του, θέτει μερικά καίρια ερωτήματα. Μήπως αντιμετωπίζετε τις σχέσεις σας σαν μία υποχρέωση που πρέπει να φέρετε εις πέρας; Ή μήπως αναλαμβάνετε εσείς όλο το (συναισθηματικό ή άλλο) φορτίο με σκοπό να εισπράξετε την αναγνώριση ότι έχετε κάνει εσείς "όλη τη δουλειά"; Τι είναι αυτό που σας καταπιέζει τόσο πολύ στις σχέσεις που οι ίδιοι δημιουργήσατε; Έχετε συνείδηση ότι η ανάληψη δυσανάλογων ευθυνών σάς αποστερεί από τους λόγους για τους οποίους σχετιστήκατε εξ' αρχής; Το Δέκα Μπαστούνι σάς προτρέπει να απαλλαγείτε το συντομότερο από όσα σας καταπιέζουν συναισθηματικά και δεν σας επιτρέπουν να βλέπετε καθαρά την πορεία της ζωής σας. Δείτε τον άντρα στην απεικόνιση: στην προσπάθειά του να σηκώσει αυτό το βάρος, έχει σκύψει το κεφάλι και δεν βλέπει καν ούτε πού βαδίζει ούτε πού προσπαθεί να φτάσει. Μην επιχειρείτε να κατευθύνετε τις καταπιεστικές καταστάσεις. Αλλάξτε τις. Μοιραστείτε τα βάρη ή απαλλαγείτε από αυτά. Να θυμάστε ότι ο καταναγκασμός δεν έχει ποτέ θετικά αποτελέσματα. Σκεφτείτε σχετικά με τις έννοιες του φορτίου, της πίεσης και της υποχρέωσης.

Στη θέση που συμβολίζεται από τη Γη και αντιστοιχεί στη σχέση σας με την υλική πλευρά της ζωής, ο Πύργος που γκρεμίζεται από το χτύπημα του κεραυνού, μπορεί να προσφέρει μερικά σκληρά αλλά ιδιαίτερα χρήσιμα μαθήματα. Αυτό το χαρτί συνήθως συμβολίζει κάποια αναπάντεχη καταστροφή, όμως η βασική του σημασία περιστρέφεται γύρω από όσα συμβολίζει το ίδιο το οίκημα της εικόνας. Ο Πύργος συμβολίζει τη ζωή μας ως οικοδόμημα. Είναι όλες οι δομές που έχουμε χτίσει, οι συνήθειες, οι ρόλοι, οι θέσεις πάνω στη σκακιέρα. Είναι ο τρόπος που ζούμε, πίσω από τον οποίο οχυρωνόμαστε πολλές φορές και αδικούμε, γινόμαστε αλαζονικοί και υπερόπτες. Ο Πύργος αντιπροσωπεύει την ασφάλειά μας. Ό,τι έχουμε χτίσει για να μας προστατεύσει αλλά και για μας καθιερώσει στον κόσμο. Με μία διαφορά: αυτός ο πύργος που υψώνεται στον ουρανό χτίστηκε πάνω σε σαθρά θεμέλια. Μιλά για ό,τι έχουμε φτιάξει λέγοντας ψέματα σε άλλους ή ακόμα και στον ίδιο μας τον εαυτό. Μιλά για τις δομές που δημιουργήσαμε από υστεροβουλία, αλαζονεία, υπερβολικό φόβο, άρνηση των πραγματικών μας επιθυμιών ή εκμετάλλευση των άλλων. Όμως ό,τι χτίσαμε πάνω σε λάθος βάση, μέλλει να γκρεμιστεί. Ειδικά σε ότι αφορά τα υλικά αγαθά, σκεφτείτε με ειλικρίνεια και σε βάθος τις πρακτικές που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε αυτά που θέλετε. Η αλαζονία, η φιλαργυρία και η ιδιοτέλεια δηλητηριάζουν κάθε προσπάθεια ευόδωσης των στόχων σας. Να είστε δίκαιοι. Να είστε ταπεινοί. Εάν πατάτε επί πτωμάτων, τότε σύντομα κάποιος θα πατήσει και πάνω σε σας. Αν δείξετε εμμονή σε σαθρές δομές, η ταπείνωση θα είναι σαρωτική. Αρθείτε στο ύψος των περιστάσεων όσο έχετε ακόμα καιρό. Σκεφτείτε πολύ σχετικά με την έννοια της ηθικής και της ισότητας.