Μικρή Αρκάνα - Οι αντιθέσεις των στοιχείων

Κάθε μία από τις οικογένειες των Ταρό συνδέεται με ένα στοιχείο:

Μπαστούνια-- Φωτιά
Κούπες-- Νερό
Σπαθιά-- Αέρας
Πεντάκτινα-- Γη

Ως εκ τούτου, κάποιες οικογένειες είναι συμπληρωματικές (η μία ενισχύει τις ιδιότητες της άλλης) και κάποιες αντίθετες (η μία εξουδετερώνει την ενέργεια της άλλης). Πιο συγκεκριμένα:

Μπαστούνια (Φωτιά) -- αντίθετα με -- Κούπες (Νερό)
Σπαθιά (Αέρας) -- αντίθετα με -- Πεντάκτινα (Γη)

Όταν ερμηνεύουμε τα φύλλα, οι παραπάνω αντιθέσεις σημαίνουν τα εξής:

1. Η ενέργεια ενός φύλλου ενισχύεται όταν περιστοιχίζεται από άλλα φύλλα της οικογένειάς του.

2. Η ενέργεια ενός φύλλου αποδυναμώνεται όταν περιστοιχίζεται από φύλλα της αντίθετης οικογένειας.

3. Η ενέργεια ενός φύλλου ενισχύεται αν περιστοιχίζεται από άλλα φύλλα οικογενειών που δεν είναι αντίθετες (π.χ. αν ένα μπαστούνι περιστοιχίζεται από σπαθιά και πεντάκτινα), αν και όχι στο βαθμό που ενισχύεται απο φύλλα της δικής του οικογένειας.

4. Τα φύλλα της μεγάλης Aρκάνα επηρεάζονται έντονα (θετικά ή αρνητικά) όταν περιστοιχίζονται από φύλλα της μικρής αρκάνα που ανήκουν στην ίδια οικογένεια, ανάλογα με την ερμηνεία των χαρτιών της μικρής Αρκάνα και τον προσανατολισμό τους (αν είναι όρθια ή ανάποδα).


 
 

ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΡΟ

Βιβλίο Ταρό
Τώρα μπορείτε να παραγγείλετε το βιβλίο για τα Ταρό του GreekTarot.gr

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑΡΟ

Μαθήματα Ταρό
Μαθήματα Ταρό Online
Μάθετε τα πάντα για τα Ταρό από την άνεση του σπιτιού σας!