Τα Δυάρια
 
2Τα Δυάρια αντιπροσωπεύουν τη δυαδικότητα και τη συνεργασία, τη διπλή δύναμη. Επίσης, τα Δυάρια αντιπροσωπεύουν την πρώτη, πρώιμη ίσως, γνώση για τη διαχείριση τη ενέργειας κάθε οικογένειας.

Ενώ οι Άσοι αντιιπροσωπεύουν την ακατέργαστη ενέργεια και την προδιάθεση, τα Δυάρια μας δίνουν μια πρώτη ιδέα του πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτήν την ενέργεια. Άλλωστε τα Δυάρια σχετίζονται με την δεύτερη κάρτα της μεγάλης Αρκάνα, την Μεγάλη Ιέρεια που αντιπροσωπεύει τη γνώση.
Επιπλέον, όταν εμφανιστούν Δυάρια σε ένα άνοιγμα, ξέρετε ότι έχει έρθει η ώρα για συνεργασία. Είτε πρόκειται για άλλους ανθρώπους, είτε για τις δικές σας ικανότητες που πρέπει να συνδυάσετε, τώρα χρειάζεστε αυτή τη συνεργασία για να προχωρήσετε.

Όταν τα Δυάρια εμφανίζονται αντεστραμμένα, συνήθως σημαίνει ότι κάτι εμποδίζει αυτή την απαραίτητη συνεργασία. Οι ισορροπίες είναι εύθραυστες και η δύναμη αντί να διπλασιάζεται, διαιρείται.