Ο αριθμός κάθε φύλλου- Ιδιότητες και συνδυασμοί
Τι αντιπροσωπεύει ο αριθμός κάθε φύλλου. Οι ιδιότητες των αριθμών στη μικρή Αρκάνα και οι συνδυασμοί πολλαπλών ίδιων χαρτιών στην ερμηνεία των Ταρό.


Πολλαπλά όμοια φύλλα
Αν σε κάποιο άνοιγμα εμφανιστούν πολλά φύλλα της ίδιας ομάδας, τότε θα πρέπει ίσως να έχετε την προσοχή σας σε κάποιες παραδοσιακές ερμηνείες που αφορούν το πλήθος των χαρτιών. Αν, για παράδειγμα, τραβήξετε τέσσερις Ντάμες, ανεξάρτητα από την ερμηνεία του κάθε φύλλου χωριστά, καλό είναι να προετοιμαστείτε για διαφωνίες και καβγάδες.

Μια συνοπτική προσέγγιση των πολλαπλών χαρτιών τις ίδιας ομάδας είναι η εξής:

4 Ρηγάδες: Σημαντικές συναντήσεις
3 Ρηγάδες: Αναγνώριση, τιμές
2 Ρηγάδες: Επαγγελματικές ευκαιρίες
Περισσότερα...
 
Οι Άσοι
 

...οι Άσοι εκφράζουν την αρχή, το καινούριο που γεννιέται. Είναι η σπίθα, το πρώτο βήμα στο ταξίδι.


1
Οι Άσοι εκφράζουν πάντα πάντα την βασική ενέργεια της οικογένειας που αντιπροσωπεύουν. Δεν δείχνουν συγκεκριμένες ενέργειες, σκοπούς ή γεγονότα αλλά μάλλον το γενικότερο αίσθημα που χαρακτηρίζει το άτομο και διέπει τις ενέργειές του. Επιπλέον, οι Άσοι εκφράζουν την αρχή, το καινούριο που γεννιέται. Είναι η σπίθα, το πρώτο βήμα στο ταξίδι.
Περισσότερα...
 
Τα Δυάρια
 
2Τα Δυάρια αντιπροσωπεύουν τη δυαδικότητα και τη συνεργασία, τη διπλή δύναμη. Επίσης, τα Δυάρια αντιπροσωπεύουν την πρώτη, πρώιμη ίσως, γνώση για τη διαχείριση τη ενέργειας κάθε οικογένειας.

Ενώ οι Άσοι αντιιπροσωπεύουν την ακατέργαστη ενέργεια και την προδιάθεση, τα Δυάρια μας δίνουν μια πρώτη ιδέα του πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτήν την ενέργεια. Άλλωστε τα Δυάρια σχετίζονται με την δεύτερη κάρτα της μεγάλης Αρκάνα, την Μεγάλη Ιέρεια που αντιπροσωπεύει τη γνώση.
Περισσότερα...
 
Τα Τριάρια

3Τα Τριάρια αντιπροσωπεύουν ένα πρώτο αποτέλεσμα των προηγούμενων φύλλων: ενώ η αρχή έγινε με τους Άσους και την ανόθευτη ενέργειά τους, στη συνέχεια η ενέργεια αυτή διασπάστηκε σε δύο ή ενώθηκε με κάποια άλλη (Δυάρια). Έτσι, φτάνουμε στα Τριάρια, τα φύλλα της πρώτης δημιουργίας, του πρώτου αποτελέσματος, των πρώτων καρπών. Άλλωστε τα Τριάρια σχετίζονται με την τρίτη κάρτα της μεγάλης Αρκάνα, την Αυτοκράτειρα, την κάρτα της δημιουργίας και της επέκτασης.
Περισσότερα...
 
Τα Τεσσάρια
 
4Τα Τεσσάρια σχετίζονται με το τέταρτο χαρτί της μεγάλης Αρκάνα, τον Αυτοκράτορα. Ως εκ τούτου, σχετίζονται με την πυγμή, τη σταθερότητα και την τάξη. Όταν εμφανίζονται Τεσσάρια, τα πράγματα είναι ήρεμα, ακίνητα, με γερά θεμέλια.
Περισσότερα...
 
Τα Πεντάρια

5Τα Πεντάρια σχετίζονται με τον Ιεροφάντη της μεγάλης Αρκάνα. Όπως οι ικέτες στα πόδια του ιερέα θέτουν τα ερωτήματά τους και αναζητούν τη λύση σε ό,τι τους απασχολεί, έτσι και τα Πεντάρια αντιπροσωπεύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στη ζωή.
Περισσότερα...
 
Τα Εξάρια

6Τα Εξάρια σχετίζονται με την ισορροπία και την αποκατάστασή της, την αναγνώριση και την αρμονία. Ο χαρακτήρας τους είναι πάντα εξισορροπητικός και εμπεριέχουν έντονα το στοιχείο του δούναι και λαβείν.
Περισσότερα...
 
Τα Εφτάρια

7Τα Εφτάρια μοιάζουν λίγο με τα Πεντάρια, από την άποψη ότι αντιπροσωπεύουν τις προκλήσεις. Πιο συγκεκριμένα τα Εφτάρια αντιπροσωπεύουν προκλήσεις που αφορούν τον έλεγχο των καταστάσεων.
Περισσότερα...
 
Τα Οκτάρια
 

8Τα Οκτάρια σχετίζονται με τη Δύναμη της μεγάλης Aρκάνα, ένα χαρτί δράσης, θάρρους και επιβολής. Τα Οκτάρια αντιπροσωπεύουν τη δράση, την ενέργεια, τις αποφάσεις και τις αλλαγές. Όταν εμφανιστούν σε ένα άνοιγμα συνήθως υποδηλώνουν την αποφασιστικότητα και την ταχύτητα με την οποία προχωράμε στην εφαρμογή ενός σχεδίου ή μίας λύσης.
Περισσότερα...
 
Τα Εννιάρια
 

9Τα Εννιάρια είναι από τα πιο ισχυρά χαρτιά της μικρής Αρκάνα. Συνήθως σχετίζονται με το τελευταίο βήμα πριν την ολοκλήρωση των προσπαθειών. Τα Εννιάρια συνδέονται με τον Ερημίτη, και όπως κι εκείνος αναζητά το προσωπικό του μονοπάτι, έτσι τα Εννιάρια σε ένα άνοιγμα προσφέρουν το αποτέλεσμα αυτής της αναζήτησης.
Περισσότερα...
 
Τα Δεκάρια

10Τα Δεκάρια είναι τα φύλλα που αντιπροσωπεύουν την ολοκλήρωση και το κλείσιμο του κύκλου. Άλλωστε συνδέονται με τον Τροχό της μεγάλης Αρκάνα, το φύλλο των αλλαγών. Άλλες φορές η ολοκλήρωση είναι επιτυχής, πράγμα που μας δίνει μία αίσθηση ευφορίας και ικανοποίησης, άλλοτε πάλι ο κύκλος κλείνει με δυσάρεστο για εμάς τρόπο. Όπως και να είναι, ακόμα και στα παραδοσιακά πιο "δύσκολα" χαρτιά, εμπεριέχεται η ελπίδα για την επόμενη μέρα. Να θυμάστε τη φράση "κάθε τέλος, μια αρχή" όχι μόνο στις κακές αλλά και στις καλές στιγμές.
Περισσότερα...
 
Οι Ακόλουθοι

Οι Ακόλουθοι στη μικρή Αρκάνα αντιπροσωπεύουν νεαρά άτομα, και των δύο φύλων. Μπορεί να αντιπροσωπεύουν παιδιά ή νεαρούς ενήλικες, καθώς και κάποιες φορές, ενήλικες με παιγνιώδη διάθεση. Αντιπροσωπεύουν τον ενθουσιασμό και είναι φιλοπερίεργοι και αεικίνητοι, όπως όλα τα παιδιά.
Περισσότερα...
 
Οι Ιππότες

Οι Ιππότες αντιπροσωπεύουν πρόσωπα αρσενικού φύλου, κάτω των σαράντα ετών.

Εκφράζουν την πιο ακραία ενέργεια της οικογένειας στην οποία ανήκουν και είναι ιδιαίτερα δυναμικά χαρτιά.
Περισσότερα...
 
Οι Ντάμες

Οι Ντάμες στη μικρή Αρκάνα αντιπροσωπεύουν γυναίκες κάθε ηλικίας.

Είναι ιδιαίτερα δημιουργικά χαρτιά, όπως και το θηλυκό στοιχείο γενικότερα στη μικρή Αρκάνα. Κάθε Ντάμα αντιπροσωπεύει τις ιδιότητες και τα ιδανικά της οικογένειας στην οποία ανήκει και κάποιες φορές συμβουλεύει σχετικά με τις ιδιότητες που πρέπει να ενεργοποιήσετε στη ζωή σας.
Περισσότερα...
 
Οι Ρηγάδες

Οι Ρηγάδες στη μικρή Αρκάνα αντιπροσωπεύουν άντρες πάνω από σαράντα ετών.

Οι Ρηγάδες είναι οι βασιλιάδες της μικρής Αρκάνα. Σχετίζονται με την εξουσία, την ισχύ, τους νόμους και τους κανόνες και εκφράζουν αυτές τις ιδιότητες ανάλογα με τα στοιχεία της οικογένειας στην οποία ανήκουν.
Περισσότερα...