Άνοιγμα πολλαπλών εκδοχών (για καλλιτεχνική έμπνευση) Εκτύπωση E-mail
Ανοίγματα - Ανοίγματα


Μία παραλλαγή του ανοίγματος για έμπνευση αφορά στην ολοκλήρωση ενός καλλιτεχνικού έργου. Αν δεν είστε σίγουροι για το τέλος που θέλετε να δώσετε ή για το πώς θα ολοκληρώσετε καλύτερα το δημιούργημά σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πολύ απλό άνοιγμα της Ταρό. Τα φύλλα που θα πέσουν μπορούν να δώσουν κατευθύνσεις που θα ερεθίσουν τη φαντασία σας και θα σας βάλουν και πάλι στο δημιουργικό μονοπάτι.


Παράδειγμα 1
Τραβήξτε τρία φύλλα και διαβάστε ξεχωριστά τις ερμηνείες τους. Σκεφτείτε ποιο απ' όλα θα μπορούσε να ολοκληρώσει καλύτερα το έργο σας και πειραματιστείτε.

Παράδειγμα 2
Κάντε μία συγκεκριμένη ερώτηση που αφορά το έργο σας. Μπορείτε για παράδειγμα να ρωτήσετε: "Τι θα συνέβαινε εάν..." ή "Τι θα συνέβαινε αν δεν...". Χρησιμοποιήστε τις ερμηνείες των φύλλων για να αντλήσετε την έμπνευση που σας λείπει και πειραματιστείτε.

Τα Ταρό αποτελούν ένα θαυμάσιο εργαλείο για έμπνευση, καλλιτεχνική δημιουργία, ατομική έκφραση και πειραματισμό!